آرشیو برچسب ها : دلایل استفاده از سیستم نوبت دهی

۴ دلیل استفاده از سیستم نوبت دهی تحقیقات اخیر نشان می دهد اگر  مشتری بیشتر از ده دقیقه منتظر بماند به سادگی نا امید شده و سازمان را ترک می کند.این عدد برای بعضی افراد کمتر است و برای مردها از بانوان نیز کمتر است.امروزه جلب مشتری بسیار ضروری تر از خودداری از خرید یک […]