سنسورهای تشخیص خودرو

سنسورهای میکرو رادار شرکت دانش بنیان مهندسی باربد

  • قابلیت تشخیص و تفکیک خودرو و دوچرخه
  • قابل استفاده در پارکینگ های رو باز (بر خلاف سنسورهای اولترا سونیک)
  • قابل استفاده در راهکارهای ترافیکی (تشخیص سرعت، مدیریت ترافیک، چهارراه های هوشمند و …)
  • نصب در داخل زمین
  • استفاده از پروتکل اختصاصی ارتباطی فوق کم مصرف
  • تضمین دوام منبع تغذیه تا ۱۰ سال

سنسورهای تشخیص خودرو

سنسورهای میکرو رادار شرکت دانش بنیان مهندسی باربد،قابلیت تشخیص و تفکیک خودرو و دوچرخه و ...