آرشیو برچسب ها : ریموت کنترل

شرکت مهندسی باربد برای اولین بار در ایران (و جهان) موفق به استفاده از ریموت کنترل برای فراخوان مشتری در سیستم های نوبت دهی بی سیم شده است. در این سیستم متصدیان با استفاده از ریموت کنترل اقدام به ارسال دستورات (مانند فراخوی مشتری) می کنند. برای جزئیات بیشتر به صفحه ریموت کنترل مراجعه کنید.